Hišni red

VARNOSTNI UKREPI NA GŠ KRANJ

Vstop v šolo je dovoljen le z zaščitno masko. Učenci naj v šolo vstopajo posamično in naj si ob vstopu v šolo razkužijo roke. Pred vstopom v učilnico naj si učenci roke tudi temeljito umijejo. Masko lahko snamejo v učilnici individualnega pouka in si jo po pouku, ko učilnico zapuščajo, spet nadenejo – prosimo starše, da otroke podučite o varni uporabi zaščitne maske. Na hodnikih naj učenci, kjer se to da, upoštevajo varnostno razdaljo – 1,5-2 metra. Vstop drugim osebam – brez posebne najave v tajništvu ali pri učitelju – v prostore GŠ Kranj ni dovoljen. Na GŠ Kranj bomo sicer redno skrbeli za čiščenje, razkuževanje in prezračevanje prostorov, na šoli pa so že zagotovljena razkužila tako za učence kot za zaposlene.


Želimo, da se v naši glasbeni šoli vsi dobro počutimo. K temu lahko pripomore vsak, ki prihaja v šolo, če upošteva določena pravila.

Učenci prihajajo k pouku pravočasno.
V šoli in zunaj nje se vsi pozdravljamo z običajnimi pozdravi.
Vstop v šolo z rolerji ni dovoljen.
Preden vstopimo v prostor (učilnico, pisarno) potrkamo.
V učilnicah je za učence obvezna uporaba copat.
Učenci, ki čakajo na pouk, naj s hrupom ne motijo pouka v sosednjih učilnicah.
Učenci naj pred poukom izključijo zvonjenje mobilnih telefonov.
V šoli vsak sam odgovarja za svojo lastnino.
Predlagamo, da v šolo ne prinašate dragocenih predmetov.
Dolžnost učencev in vseh zaposlenih je vljuden in spoštljiv medsebojni odnos.

Zaposleni, učenci in njihovi starši so dolžni ravnati tako, da je zagotovljena varnost oseb, materialnih dobrin v šoli in na zunanjih šolskih površinah.PRAVILNIKI:

Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah
Pravilnik o šolskem redu v glasbenih šolah