Hišni red

Želimo, da se v naši glasbeni šoli vsi dobro počutimo. K temu lahko pripomore vsak, ki prihaja v šolo, če upošteva določena pravila.

Učenci prihajajo k pouku pravočasno.
V šoli in zunaj nje se vsi pozdravljamo z običajnimi pozdravi.
Vstop v šolo z rolerji ni dovoljen.
Preden vstopimo v prostor (učilnico, pisarno) potrkamo.
V učilnicah je za učence obvezna uporaba copat.
Učenci, ki čakajo na pouk, naj s hrupom ne motijo pouka v sosednjih učilnicah.
Učenci naj pred poukom izključijo zvonjenje mobilnih telefonov.
V šoli vsak sam odgovarja za svojo lastnino.
Predlagamo, da v šolo ne prinašate dragocenih predmetov.
Dolžnost učencev in vseh zaposlenih je vljuden in spoštljiv medsebojni odnos.

Zaposleni, učenci in njihovi starši so dolžni ravnati tako, da je zagotovljena varnost oseb, materialnih dobrin v šoli in na zunanjih šolskih površinah.PRAVILNIKI:

Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah
Pravilnik o šolskem redu v glasbenih šolah