Zgodovina

Glasbena šola Kranj je bila ustanovljena leta 1909 na pobudo kranjske čitalnice. Odborniki Glasbene šole Kranj so se prvič sestali 30. avgusta 1909. Razpravljali so o naročilu notnih stojal, nakupu klavirja in podobnem, na drugi seji 23. novembra 1909 pa so sklenili, da bodo potom okrajnega glavarstva oddali prošnjo za ustanovitev Glasbene šole Kranj na deželno predsedstvo. Za pouk so najeli dve sobi v zasebni hiši in decembra se je začelo. V šolskem letu 1909/10 je bilo vpisanih 106 učencev, zaposlenih pa 6 učiteljev. Poučevali so tri predmete: glasbeno teorijo, goslanje in igranje na glasovir, imeli so tudi deški in dekliški pevski zbor.
Pouk je potekal do prve svetovne vojne, ko je glasbena šola prenehala delovati. Ponoven zagon leta 1925 ni bil lahek, saj šola ni imela zagotovljenih denarnih sredstev, pa tudi vpis učencev je bil manjši. Stanje se je sčasoma izboljšalo in šola je petindvajseto obletnico obstoja obeležila s koncertom v Unionski dvorani v Ljubljani z nastopom mladinskega pevskega zbora in orkestra.

Med drugo svetovno vojno je šola ponovno prenehala delovati. Svoja vrata je zopet odprla 15. maja 1945. Ravnatelj šole je postal Peter Lipar in delovanje šole se je precej razmahnilo. Lahko bi rekli, da je šola postala to, kar danes razumemo pod izrazom glasbena šola. Povečalo se je število oddelkov, ustanovljen je bil pevski zbor, harmonikarski orkester ter več komornih skupin, povečalo se je tudi število nastopov izven Kranja. S tako usmeritvijo se je razvoj šole nadaljeval tudi pod vodstvom ravnateljev Alojza Ajdiča, Franca Križnarja in Petra Škrjanca. Tako je v zadnjih desetletjih mnogo naših učencev in učiteljev prispevalo k razpoznavnosti in uveljavitvi naše šole v domačem in evropskem prostoru.

Glasbena šola Kranj od leta 1945 dalje domuje v stavbi na Trubarjevem trgu 3. Pred tem je pouk potekal v najetih sobah v zasebnih hišah ter v prostorih Gimnazije Kranj. Ko se je po koncu druge svetovne vojne iz Trubarjevega trga umaknil celovški Konservatorij, je glasbena šola tam najela nekaj sob, v ostalih prostorih pa so bila stanovanja. Stanovalci so se postopno izselili. Ob 50-letnici šole se je vodstvo odločilo za temeljito prenovo stavbe in po večletnem adaptiranju je leta 1974 dobila take prostore, kot jih ima danes. Čeprav je sedaj večina učilnic in tudi sedež šole na Poštni ulici 3, je simbol glasbene šole v očeh kranjčanov še vedno naša stara stavba.