Mörski festival kitare 2011

4. 4. 2011

Rezultati naših u?enk iz mednarodnega tekmovanja "Mörski festival kitare 2011"

U?enec/u?enka inštrument kategorija to?ke dosežek
ANA GORJANC

KITARA

II.

98,00

ZLATO PRIZNANJE
1. nagrada

U?iteljica: Nataša Bogataj
VITA BLAGOVI?

KITARA

I.

97,00

ZLATO PRIZNANJE
2. nagrada

U?iteljica: Nataša Bogataj
KLARA MOHORI?

KITARA

IV.

89,40

SREBRNO PRIZNANJE
3. nagrada

U?itelj: Uroš Usenik

TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK