6. mednarodno tekmovanje harfistov

8. 11. 2012

2. - 4. 11. 2012, Tornai-Belgija

U?enec/-ka inštrument kategorija dosežek
JERNEJ MIŠI? HARFA JUNIOR 3. NAGRADA
U?iteljica: Bronislava Prin?i?

TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK