6. mednarodno tekmovanje "Giovani Musicisti"

25. 3. 2014

22. - 30. 3. 2014, Treviso

U?enec/u?enka inštrument kategorija to?ke dosežek
ANA GORJANC kitara C 95,00 ZLATO PRIZNANJE
1. NAGRADA
U?iteljica: Nataša Bogataj
MOJCA HUDOVERNIK jazz solo 87,00 TRETJA NAGRADA
U?iteljica: Francka Šenk

TEKMOVALEC/KA INSTRUMENT KATEGORIJA MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK