18. regijsko tekmovanje

11. 2. 2015

REZULTATI NAŠIH U?ENCEV NA 18. REGIJSKEM TEKMOVANJU MLADIH GLASBENIKOV

(9. - 11. 2. 2015, Škofja Loka, Radovljica)

U?enec/u?enka inštrument kategorija to?ke dosežek
JERNEJ MIŠI?
harfa 1. b
98,00 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Bronislava Prin?i?
META ŠIPEC
kitara 1. a
98,00 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Nataša Bogataj      
BRINA AVSEC
orgle 1. c
96,33 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Barbara Pibernik
KATARINA POLŠAK
harfa 1. b
 96,00  ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Bronislava Prin?i?
ELA PARTELI
harfa  1. a  95,67  ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Bronislava Prin?i?
Trio kljunastih flavt:
ANA ŠKRBI?
JERNEJ KOSIRNIK
MATEVŽ ARZENŠEK
komorna
skupina
s pihali
 1. a
95,67  ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Mojca Zaplotnik
NINA KOŠNIK
harfa 1. a 95,33 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Bronislava Prin?i?
MATIC PODOBNIK
orgle 1. c
94,67 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Barbara Pibernik
EVA SKUŠEK
harfa 1. a
94,67 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Bronislava Prin?i?
Trio kljunastih flavt:
MAŠA KORINŠEK PISKAR
TIJANA POPOVI?
EMA ŠAVLI
komorna
skupina
s pihali
1. a 94,00 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Mojca Zaplotnik
ANA GORJANC
kitara 1. c 92,33 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Nataša Bogataj
MANCA KUKOVI?
violon?elo 1. a
92,33 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Katarina Jericijo
Korepetitorka: Nedka Petkowa
VITA BLAGOVI?
kitara 1. b 91,33 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Nataša Bogataj
MARKO VENE kitara 1. a
90,33 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Tanja Rozman
KARMEN ŠENK
harfa 1. a 90,00 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Bronislava Prin?i?
Kvartet kljunastih
flavt z glasom:
NADJA ARHAR
ERAZEM ŽGANJAR
AJA KOBLAR TUTI?
LUCIJA BA?I?
URBAN KLAN?AR
komorna
skupina
s pihali
1. b 90,00 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Špela Loti Knoll
NEŽA ZUPAN
violina 1. a
87,67 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Barbara Snedec
Korepetitorka: Minea Marton
     
Kvartet GŠ Kranj:
ELA IRENA LESKOŠEK
AJDA ŠIFRER
KATARINA MINATTI
MONIKA PODLOGAR

komorna
skupina s
pihali

2.
87,40
SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Špela Loti Knoll      
KLARA PELKO kitara 1. a 86,67 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Nataša Bogataj
ALJAŽ ŠTEMPIHAR
kitara 1. a 86,67 SREBRNO PRIZNANJE
U?itelj: Uroš Usenik
MARK HAFNER
kitara 1. a 86,33 SREBRNO PRIZNANJE
U?itelj: Uroš Usenik
NEŽA POŽUN
violina 1. a 86,00 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Urška Kordež
Korepetitorka: Minea Marton
ANA ZAJEC
violon?elo 1. b 86,00 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Lucija Grošelj
Korepetitorka: Nedka Petkowa

Trio kljunastih flavt:
BRINA NEMANI?
ANARA NEMANI?
MAJA VETERNIK

komorna
skupina
s pihali
1. a 85,33 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Mojca Zaplotnik
NEJC URH kitara 1. b 84,00 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Tanja Rozman

?ESTITKE!

TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK