"TEMSIG 2015"

20. 3. 2015

9. do 20. marec 2015

U?enec/u?enka inštrument kategorija to?ke dosežek
GABER AVSEC solfeggio 1. a 100,00 ZLATO PRIZNANJE
PRVA NAGRADA
U?iteljica: Anica Avsec
BRINA AVSEC orgle 1. c 97,67 ZLATO PRIZNANJE
DRUGA NAGRADA
U?iteljica: Barbara Pibernik
JERNEJ MIŠI? harfa 1. b 97,00 ZLATO PRIZNANJE
DRUGA NAGRADA
U?iteljica: Bronislava Prin?i?
Trio kljunastih flavt:
ANA ŠKRBI?
JERNEJ KOSIRNIK
MATEVŽ ARZENŠEK
komorne
skupine s
pihali
1. a 96,00 ZLATO PRIZNANJE
TRETJA NAGRADA
Posebno priznanje za obetavne tekmovalce
v najnižji kategoriji tekmovanja.
U?iteljica: Mojca Zaplotnik
MATIC PODOBNIK orgle 1. c 96,00 ZLATO PRIZNANJE
TRETJA NAGRADA
Posebno priznanje za obetavnega tekmovalca
v najnižji kategoriji tekmovanja.
U?iteljica: Barbara Pibernik
ANA GORJANC kitara 1. c 95,67 ZLATO PRIZNANJE
Posebno priznanje za
najbolje izvedeno obvezno skladbo.
U?iteljica: Nataša Bogataj
META ŠIPEC kitara 1. a 95,00 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Nataša Bogataj
KATARINA POLŠAK harfa 1. b 95,00 ZLATO PRIZNANJE
TRETJA NAGRADA
U?iteljica: Bronislava Prin?i?
SAMO HUDE solfeggio 1. c 94,00 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Anica Avsec
ELA PARTELI harfa 1. a 93,00 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Bronislava Prin?i?
VITA BLAGOVI? kitara 1. b 92,33 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Nataša Bogataj
Trio kljunastih flavt:
MAŠA KORINŠEK PISKAR
TIJANA POPOVI?
EMA ŠAVLI
komorne
skupine s
pihali
1. a 92,20 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Mojca Zaplotnik
NINA KOŠNIK harfa 1. a 91,33 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Bronislava Prin?i?
MARKO VENE kitara 1. a 88,67 BRONASTO PRIZNANJE
U?iteljica: Tanja Rozman
MANCA KUKOVI? violon?elo 1. a 87,00 BRONASTO PRIZNANJE
U?iteljica: Katarina Jericijo
Korepetitorka: Nedka Petkowa
KARMEN ŠENK harfa 1. a 86,33 BRONASTO PRIZNANJE
U?iteljica: Bronislava Prin?i?

Kvartet kljunastih flavt z glasom:
NADJA ARHAR
ERAZEM ŽGANJAR
AJA KOBLAR TUTI?
LUCIJA BA?I?
URBAN KLAN?AR

komorne
skupine s
pihali
1. b 85,40 BRONASTO PRIZNANJE
U?iteljica: Špela Loti Knoll   
 EVA SKUŠEK harfa 1. a 85,00 BRONASTO PRIZNANJE
U?iteljica: Bronislava Prin?i?  
ANA GORJANC solfeggio 1. c 85,00 BRONASTO PRIZNANJE
U?iteljica: Anica Avsec  

TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK