20. mednarodno tekmovanje "Petar Konjovi?"

20. 5. 2015

15. do 17. 5. 2015, Beograd

U?enec/u?enka inštrument kategorija dosežek
JERNEJ MIŠI?
harfa junior DRUGA NAGRADA
in 2. MESTO
U?iteljica: Bronislava Prin?i?

TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK