Rezultati naših u?encev na 8. mednarodnem tekmovanju "Anton Eberst" Novi Sad 2015

1. 12. 2015

(27. 11. 2015, Novi Sad)

Ime in priimek kategorija dosežek
MAŠA MARKUN
JUNIOR 3. nagrada
U?iteljica: Bogomila Mrdjenovi?
Korepetitorka: Lea Jugovic


Tekmovanja se je udeležila tudi LU?KA ZATLER.

TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK