4. mednarodno tekmovanje harfistov

8. 11. 2016

3. - 6. 11. 2016, Velenje

U?enec /u?enka inštrument kategorija dosežek
JERNEJ MIŠI? elektri?na harfa F

ZLATO PRIZNANJE IN
PRVA NAGRADA

U?itelj: Uroš Usenik
JERNEJ MIŠI? harfa B ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Bronislava Prin?i?
MANJA KODRI? harfa A BRONASTO PRIZNANJE
U?iteljica: Bronislava Prin?i?

TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK