19. Mednarodno tekmovanje solopevcev

29. 11. 2016

25. - 26. 11. 2016, Ruma - Srbija

U?enec /u?enka inštrument kategorija dosežek
ANA BENEDIK solopetje predkategorija

DRUGA NAGRADA

U?itelj: Janez Hostnik
Korepetitor: Milivoje Velji?

TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK