11. mednarodno tekmovanje "AVSENIK"

31. 1. 2017

28. - 29. 1. 2017, Begunje

U?enec inštrument kategorija to?ke dosežek
DOMEN OSTERMAN diatoni?na harmonika A 92,00 SREBRNO PRIZNANJE
U?itelj: Tomaž Grajzar

TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK