"TEMSIG 2017"

20. 3. 2017

6. - 20. marec 2017

U?enec/ u?enka inštrument kategorija to?ke dosežek
VITA BLAGOVI?
KIM KLAN?AR
kitarski duo I. b 97,33 ZLATO PRIZNANJE
1. NAGRADA
Posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja.
Posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.
U?iteljica: Nataša Bogataj
JAKOB GRAŠI?    pozavna I. b 93,33 SREBRNO PRIZNANJE
2. NAGRADA
U?itelj: David Kaji?
Korepetitorka: Jasmina Poga?nik 
ANDREJ JELENC tuba    II. a  93,33   SREBRNO PRIZNANJE
3. NAGRADA
U?itelj: Uroš Košir
Korepetitorka: Jasmina Poga?nik
MARKO VENE
EMA POGA?NIK
kitarski duo I. a 93,00 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Tanja Rozman 
SIMON VENE rog I. b 92,33 SREBRNO PRIZNANJE
U?itelj: Erik Košak
Korepetitorka: Jasmina Poga?nik
ALEKSANDER KREVH evfonij I. c 90,67 SREBRNO PRIZNANJE
U?itelj: Uroš Košir
Korepetitorka: Jasmina Poga?nik
JOŠT JUVAN evfonij I. b 90,33 SREBRNO PRIZNANJE
U?itelj: Uroš Košir
Korepetitorka: Jasmina Poga?nik  
HANA SRAKAR
ANA ŠTULAR
klavirski duo I. a 88,67 BRONASTO PRIZNANJE
U?iteljica: Ana Kresal
MARK HAFNER
ALJAŽ ŠTEMPIHAR
kitarski duo I. b 88,00 BRONASTO PRIZNANJE
U?itelj: Uroš Usenik
TEREZA LOMBAR
ANŽE ŽIBERT SIMI?
klavirski duo I. a 87,00 BRONASTO PRIZNANJE
U?iteljica: Nada Kralj
JURE OSTERMAN evfonij I. a 86,67 BRONASTO PRIZNANJE
U?itelj: Uroš Košir
Korepetitorka: Jasmina Poga?nik   
MATEJ GRAŠI? trobenta I. b 85,67 BRONASTO PRIZNANJE
U?itelj: Roman Podlesnik
Korepetitor: Gašper Jereb
URBAN TIŠLER evfonij I. b 85,33 BRONASTO PRIZNANJE
U?itelj: Uroš Košir
Korepetitorka: Jasmina Poga?nik 
JAKOB ISTENI? evfonij I. c 85,33 BRONASTO PRIZNANJE
U?itelj: Uroš Košir
Korepetitorka: Jasmina Poga?nik

TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK