9. mednarodno tekmovanje SVIREL 2017

11. 4. 2017

22. 3. - 9. 4. 2017, Vipolže, Dobrovo, Nova Gorica

u?enec/ u?enka inštrument kategorija to?ke dosežek
ŽAN GAZVODA saksofon B 100,00 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Eva Krajn?an
Korepetitorka: Petra Mohor?i?
Klavirog:
SIMON VENE
TEJA BOHINEC

 
rog
klavir

C 100,00 ZLATO PRIZNANJE
U?itelja: Erik Košak in Petar Mili?
GABER AVSEC klarinet C 99,00 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Eva Krajn?an
Korepetitorka: Petra Mohor?i?
 FINALIST
Trio kljunastih flavt:
MAŠA KORINŠEK PISKAR
TIJANA POPOVI?
EMA ŠAVLI
komorna
skupina
B 98,00 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Mojca Zaplotnik
Kitarski kvartet:
VITA BLAGOVI?
KIM KLAN?AR
META ŠIPEC
TIM OŠTIR
komorna
skupina
C 98,00 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Nataša Bogataj
EMA HOSTAR oboa B 97,00 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Špela Loti Knoll
Korepetitor: Petar Mili?
VITA BLAGOVI? kitara D 96,00

ZLATO PRIZNANJE

U?iteljica: Nataša Bogataj
MANCA KUKOVI? violon?elo C 95,00 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Katarina Jericijo
Korepetitorka: Nedka Petkowa
ŠTEFAN KOSIRNIK harmonika D 95,00 ZLATO PRIZNANJE
U?itelj: Dejan Maleš
REBEKA MAJC
AMADEJA BOGATAJ
violina
klavir
B 95,00 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljici: Maja Hribernik Pestner in Minea Marton
TJAŠA RAUTER
TINA NUNAR

violina
klavir

C 95,00 ZLATO PRIZNANJE
U?itelja: Maja Hribernik Pestner in Petar Mili?
ERAZEM ŽGANJAR klj. flavta D 95,00 ZLATO PRIZNANJE
U?iteljica: Špela Loti Knoll
Korepetitor: Petar Mili?
MATIC PODOBNIK orgle D 94,00 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Barbara Pibernik
MAŠA MARKUN
ANA ZAJEC
MATIC PODOBNIK
flavta
violon?elo
klavir
C 94,00 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljice: Bogomila Mrdjenovi?, Katarina Jericijo, Nada Kralj
ZALA ZLATANOVA kitara A 93,00 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Nataša Bogataj

Trio kjunastih flavt:
BRINA NEMANI?
MAJA VETERNIK
ANARA NEMANI?

komorna
skupina
C

93,00

SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Mojca Zaplotnik
ALJOŠA ZAVRŠNIK violina C 92,00 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Barbara Snedec
Korepetitorka: Minea Marton
LUCIJA BA?I? klj. flavta D 92,00 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Špela Loti Knoll
Korepetitor: Petar Mili?
Kitarski duet:
MIRJAM VENE
VENO AVSEC
C 90,00 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Tanja Rozman
EMA BURJA flavta C 89,00 BRONASTO PRIZNANJE
U?iteljica: Maja Gosti?
Korepetitorka: Barbara Pibernik
ALJAŽ ŠTEMPIHAR kitara C 89,00 BRONASTO PRIZNANJE
U?itelj: Uroš Usenik
AJA KOBLAR TUTI? klj. flavta D 89,00 BRONASTO PRIZNANJE
U?iteljica: Špela Loti Knoll
Korepetitor: Petar Mili?
SELENA PODGORŠEK flavta C 89,00 BRONASTO PRIZNANJE
U?iteljica: Katja Stare
Korepetitorka: Katja Frelih Dobrovoljc
LARA BITEŽNIK kitara B 88,00 BRONASTO PRIZNANJE
U?iteljica: Tanja Rozman
OŽBEJ ZUPAN harmonika B 87,00 BRONASTO PRIZNANJE
U?itelj: Dejan Maleš
SARA ROZMAN orgle D 87,00 BRONASTO PRIZNANJE
U?iteljica: Barbara Pibernik
DAN MIRT harmonika B 86,00 BRONASTO PRIZNANJE
U?itelj: Dejan Maleš
Trio kljunastih flavt:
ERAZEM ŽGANJAR
AJA KOBLAR TUTI?
LUCIJA BA?I?
komorna
skupina
C 86,00 BRONASTO PRIZNANJE
U?iteljica: Špela Loti Knoll
Kvartet flavt:
KATARINA ZUPAN?I?
ŽANA KAJNIH
EVA LUNAR
SELENA PODGORŠEK
komorna
skupina
C 85,00 BRONASTO PRIZNANJE
U?iteljica: Katja Stare
MARK HAFNER kitara C   PRIZNANJE ZA UDELEŽBO
U?itelj: Uroš Usenik


TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK