22. Mednarodno tekmovanje "PETAR KONJOVI?" 2017

18. 5. 2017

12. - 14. 5. 2017, Novi Sad - Srbija

U?enec inštrument kategorija dosežek
JERNEJ MIŠI? harfa rojeni 2002
in mlajši
DRUGA NAGRADA
U?iteljica: Bronislava Prin?i?

TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK