Mednarodno tekmovanje "SONUS Op. 4"

12. 2. 2018

7. 2. 2018, Križevci - Hrvaška

U?enec/ u?enka disciplina kategorija to?ke dosežek
GABER AVSEC solfeggio II. 85,67 DRUGA NAGRADA
U?iteljica: Anica Avsec

TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK