Mednarodno tekmovanje "Tomaž Holmar" 2018

21. 5. 2018

17. - 20. 5. 2018, Malborghetto - Italija

U?enec/ u?enka inštrument kategorija to?ke dosežek
LARA BURJEK klavir A 2 96,00 PRVA NAGRADA
U?iteljica: Jasmina Poga?nik
IZA OŠTIR klavir A 2 87,00 TRETJA NAGRADA
U?iteljica: Jasmina Poga?nik
AJDA JUVAN klavir A 2 83,00 PRIZNANJE ZA UDELEŽBO
U?iteljica: Jasmina Poga?nik

TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK