13. mednarodno tekmovanje "ARS NOVA"

07. 12. 2018

5. 12. 2018, Trst - Italija

U?enec/ u?enka inštrument kataegorija to?ke dosežek
DORA STEPANOVI? flavta A 92,00 DRUGA NAGRADA
U?iteljica:Bogomila Mrdjenovi?
Korepetitorka: Lea Jugovic

TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK