1. mednarodno tekmovanje "Celeia 2019"

25. 4. 2019

18. 4. 2019, Celje

U?enec/u?enka inštrument kategorija to?ke dosežek
ADRIAN TUŠAR kontrabas V 97,25 ZLATO PRIZNANJE
in PRVO MESTO
U?iteljica: Sara Marinovi?
Korepetitorka: Petra Mohor?i?
DAN FRELON kontrabas I 90,33 SREBRNO PRIZNANJE
U?iteljica: Sara Marinovi?
Korepetitorka: Petra Mohor?i?

TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK